10. Systémy oporných múrov a strmých svahov ( doplnené foto 26.01.2021 )

12. mar 2019

10.01 BrickSteel - design wall

Systém na stavbu oporných múrov so sklonom 85° s čelom vyloženým tehlami.

je určený na vytvorenie estetických múrov vhodných aj k historickým budovám alebo do okrasných záhrad. Čelo tvorí pozinkovaná oceľová rohož vyložená plnými tehlami pálenými pri vysokej teplote s nízkou nasiakavosťou ( Klinker, zvonivky ). Za ním je vytvorená drenážna vrstva zo štrkodrvy na ochranu pred nadmerným vlhnutím čela a pred vytváraním machu. Vyloženie čela je možné kombinovať aj s kameňom ( StoneSteel ) či inými materiálmi, rôznymi artefaktami a pod. 10.02 GreenSteel - eco grass slope

Systém na vytvorenie strmých svahov so sklonom do 70° s povrchom vysiatym trávou

Určený je na estetické a ekologické zabezpečenie stability strmého svahu. Čelo má z pozinkovanej oceľovej siete ohnuté v uhle 70°-50° podľa sklonu svahu. Čelo je opatrené protieróznou georohožou, ktorá bráni vyplavovaniu ornice. Výsev môže byť ručný alebo hydroosevom. V čele svahu môže byť aj zatrávňovacia geotextília alebo priamo predpestovaná tráva.                                                                        

 

10.03 GreenSteel - eco vegetal slope

Systém na vytvorenie strmých svahov so sklonom do 70° s povrchom vysadeným drobnými rastlinami či súvislou vegetáciou.

Čelo má z pozinkovanej oceľovej siete ohnuté v uhle 85° a odskočením každej vrstvy sa vytvára menší sklon svahu. Čelo je opatrené geotextíliou ktorá bráni vyplavovaniu ornice a prerastaniu buriny no môže sa pred ňou vyložiť ploskými kameňmi či iným dekoračným materiálom. Do vodorovných odskočení sa vysádzajú okrasné rastliny ale aj úžitková zelenina či ovocie.