Ako sa vyhnúť chybám pri zatepľovaní šikmej strechy II.

7
23. júl 2015
Aplikácia parozábranovej fólie
Izolácia zo strany interiéru musí byť prekrytá parotesnou zábranou. Práve nesprávne zabudovanie parozábranovej fólie do konštrukcie býva častým nedostatkom pri zatepľovaní. Keď je...
Ako sa vyhnúť chybám pri zatepľovaní  šikmej strechy II. - 1.	Pre dosiahnutie súvislej parozábranovej vrstvy použijeme na napojenie parozábranovej fólie na murivo LDS tesnici pásik. Tesniaci pásik doporučujeme nalepiť súvisle na omietku po obvode šikmej strechy ešte pred aplikáciou parozábranovej vstvy.
0
0
Ako sa vyhnúť chybám pri zatepľovaní  šikmej strechy II. - 2.	Aplikácia parozábranovej fólie LDS 100 musí byť celistvá aby dôkladne utesnila spoje.
0
0
Ako sa vyhnúť chybám pri zatepľovaní  šikmej strechy II. - 3.	Pre celistvosť parozábranovej vrstvy je potrebné prelepiť aj vzájomné styky. Použijeme vhodné pásky
0
0
Ako sa vyhnúť chybám pri zatepľovaní  šikmej strechy II. - 4.	Na miestach spojov s murivom, kde páska môže strácať lepivosť, je vhodné použiť správny tmel
0
0
Ako sa vyhnúť chybám pri zatepľovaní  šikmej strechy II. - 5.	Miesta, kde sa parozábrana poruší, je nutné tiež opraviť tesniacou páskou
0
0
Ako sa vyhnúť chybám pri zatepľovaní  šikmej strechy II. - 6.	Správne opravené poškodenie parozábrany
0
0
Ako sa vyhnúť chybám pri zatepľovaní  šikmej strechy II. - 7.	Pred aplikáciou SDK dosiek ešte kompletne prekontrolujeme tesnosť parozábranovej vrstvy, hlavne napojenie na murivo.
0
0