Aplikácia parozábranovej fólie
Izolácia zo strany interiéru musí byť prekrytá parotesnou zábranou. Práve nesprávne zabudovanie parozábranovej fólie do konštrukcie býva častým nedostatkom pri zatepľovaní. Keď je parozábrana narušená na viac ako 30 % plochy, prestáva byť účinnou. K ďalším chybám, ktorých by sa mali realizátori vyvarovať, patrí nahrádzanie odporúčaných parozábran lacnými stavebnými fóliami alebo materiálmi určenými na balenie.