Zelená strecha krok za krokom
Vegetačný kryt tvoria rozličné druhy rozchodníka, mimoriadne odolnej a mrazuvzdornej trvalky s dužinatými listami, ktorá pôsobí aj v skalkách a záhradách veľmi okrasne. Tento systém obsahuje substrát z minerálnej vlny, ktorý je špeciálnym materiálom pre správne zakorenenie rastlín a zároveň aj výbornou tepelnou izoláciou strechy. Má schopnosť zadržať až 60 litrov zrážkovej vody na m2, čím odbremení kanalizáciu a zároveň si nevyžaduje zalievanie. Jeho aplikácia aj následná údržba je veľmi jednoduchá.