#zahrada
Milujem našu záhradu,aj keď nie je dokonalá,
pre mňa je jedinečná.
Východy slnka,ranná rosa,ktorá sa ligoce na tráve
a listoch,prebúdzanie sa za spevu vtákov.
Vôňa kvetov,ktorú vietor roznáša ďaleko do okolia.
Teším sa každý deň,čím novým ma prekvapí.
To všetko ma napĺňa radosťou a pocitom šťastia.