Návrhy kuchýň do súťaže, síce som nič nevyhrala, ale aspoň som sa zabavila :)