Veľkorysý priestor dovoľuje veľkorysé riešenia (PS: ale čarovať sa dá aj v malom ;)