Vetrajte bez úniku tepla!

22. mar 2023

Mať doma stále čerstvý vzduch, ale pritom nevypúšťať drahé teplo oknami von? Alebo jednoducho vetrať pohodlne a bez starostí? Oboje je možné s komfortným vetraním s rekuperáciou tepla.

Komfortne riadené vetranie s jednotkou Zehnder ComfoAir Q

Hlavnou výhodou vetracích systémov s rekuperáciou tepla sú pomerne významné energetické úspory. Ak je dom dobre utesnený, môže správne navrhnutý vetrací systém znížiť tepelnú stratu vetraním až o 90 %. V bežných moderných domoch tak vetrací systém ušetrí 30 až 50 % tepelnej energie potrebnej na vykurovanie, čo v závislosti od parametrov domu môže znamenať mnohotisícové sumy,“ opisuje na úvod Ondřej Syřínek, obchodno-technický zástupca Zehnder, výrobcu systémov komfortného vetrania s rekuperáciou tepla a dizajnových radiátorov, a  pokračuje: „aby však informácie o úsporách energie neboli iba teoretické, pripravili sme si dva konkrétne príklady. V prvom prípade sme reálnym meraním v rodinnom dome vypočítali ročnú energetickú úsporu pri použití systému riadeného vetrania s rekuperáciou. Pri druhom dome sme výpočtom porovnali energetické straty – pri ‚manuálnom‘ vetraní iba oknami a popri tom pomocou systému komfortného vetrania s rekuperáciou tepla.“ Porovnajte si vyčíslené úspory v jednotlivých prípadoch.

Stále čerstvý vzduch bez zbytočných tepelných strát pomocou komfortného vetrania Zehnder

PRÍKLAD Č. 1

Lokalita: okres Frýdek-Místek

Parametre domu:

·         Typ stavby: bungalov

·         Úžitková plocha: 125,2 m2, dispozícia 4+kk

·         Nastavená vnútorná teplota: 22 °C

·         Tepelná strata domu: 3,7 kW

·         Zdroj vykurovania: tepelné čerpadlo (COP 3,2)

·         Riadené vetranie: Zehnder ComfoAir Q350 s entalpickým výmenníkom bez predhrievania

·         Nastavená výmena vzduchu (celoročne): 0,46 objemu vzduchu/hod. (155 m3/hod.)


Ročná úspora vetraním bola vypočítaná s využitím ceny 0,15 €/kWh v roku 2022 a 0,30 €/kWh v roku 2023. Následkom výrazného rastu cien energií predstavuje medziročný rozdiel v úspore 309,10 €. Zároveň bola pri reálnom meraní dosiahnutá vysoká kvalita čerstvého čistého vzduchu v interiéri, keď sa koncentrácia CO2 dlhodobo udržovala v priemere pod hodnotou 700 ppm.

PRÍKLAD Č. 2

Parametre domu:

·         Typ stavby: bungalov

·         Typ konštrukcia: drevostavba

·         Energeticky vzťažná plocha: 129,5 m2

·         Zdroj vykurovania: tepelné čerpadlo (+ fotovoltická elektráreň)

·         Nastavená vnútorná teplota: 20 °C

Úspora vďaka riadenému vetraniu s rekuperáciou tepla v porovnaní s vetraním oknami dosahuje v prípade 130 m2 bungalovu 443,80 €. Odhad ročnej spotreby energie vetracej jednotky Zehnder ComfoAir Q predstavuje 33,60 €.

 
Riadeným vetraním s rekuperáciou tepla je zaistený kvalitný vzduch v interiéri súčasne s nízkou spotrebou energie.

Ďalšie zaujímavé informácie a podrobnejšie údaje na meranie dostupné na webinári Úspora s komfortom.