Pri práci s tvárnicami Ytong dajte pozor na tieto chyby

4. júl 2022

Pórobetónové tvárnice Ytong sú tradičným murovacím materiálom a prácu s nimi zvládne aj šikovný domáci majster. Je to materiál ako robený na stavbu či rekonštrukciu svojpomocne. Napriek tomu sa na stavbách opakovane vyskytujú chyby, ktoré pramenia z neinformovanosti alebo zlej pracovnej disciplíny.

Bežné sú napríklad základové dosky s odchýlkami od roviny až niekoľko centimetrov, nepresná pokládka tvárnic Ytong, chybné osadenie okien, netesnosti pri napojení parozábran a podobne. V systéme Ytong sú jednotlivé tvárnice Ytong a ďalšie stavebné prvky vyladené tak, aby bol výsledok čo najlepší.

Chybou je napríklad zámena lepiacej malty, čo môže spôsobiť praskliny. Nevyrovnanie prvého radu tvárnic a následné používanie hrubých vrstiev malty. Nedostatočné uloženie prekladov. Zlé izolovanie stužujúcich vencov a prekladov, keď sa zamenia systémové prvky za rôzne náhrady. Alebo použitie nevhodných typov omietok.

Medzi najčastejšiu vadu pri hrubej stavbe z pórobetónových tvárnic Ytong patrí nedodržanie stavebných postupov daných výrobcom materiálu

Veľmi dôležité na to, aby hrubá stavba z Ytong tvárnic fungovala čo najsprávnejšie, je použitie systémových prvkov. Pórobetón Ytong má vo svojom produktovom portfóliu systémové prvky, ktoré boli laboratórne vyvinuté tak, aby po ich použití hrubá stavba fungovala čo najkvalitnejšie.

Medzi tieto základné stavebné kamene patrí okrem tvárnic aj lepiaca malta. Najčastejšou chybou pri nanášaní lepiacej malty je hrúbka vrstvy lepiacej malty, ktorá by nemala presiahnuť viac ako 3 mm. Pokiaľ nepoužijeme systémovú lepiacu maltu a nedodržíme hrúbky nanášania malty, následne sa nám môžu ložné a styčné škáry prekresliť do omietky ako vlásočnicové trhliny.

Nemenej významný je smer nanášania malty, kde vždy maltu nanášame potrebným hrebeňom v smere muriva. Nikdy nie kolmo na pórobetónové tvárnice alebo priečky. Ak nanesieme maltu kolmo, urobíme si hrebeňom kanáliky, cez ktoré nám pri hnanom daždi (pri hrubej stavbe) následne prenikne voda do interiérovej strany a murivo nám zbytočne navlhne. Dôležité je tiež dbať na správne založenie stavby. Najlepšie je zavolať si zakladacích majstrov Ytong, ktorí založia rohy stavby správnym spôsobom.

Videá pomáhajú svojpomocným stavebníkom pri práci s pórobetónovými tvárnicami Ytong

Správny stavebný postup krok za krokom možno nájsť nielen na webe spoločnosti Xella, ale aj na youtube kanáli značky Ytong. Nájdete tu všetky kroky, s ktorými sa stavebník pri stavbe stretne – od založenia stavby cez murovanie vonkajšieho a vnútorného muriva, stavbu schodiska, realizáciu stropov až po nanášanie tepelnoizolačných omietok Ytong.