Poradíme, ako postupovať pri murovaní obvodového nosného muriva Ytong

5. dec 2023

Akonáhle máte vykonané založenie rohov a usadenie prvej vrstvy tvárnic do zakladacej tepelnoizolačnej malty Ytong, môžete pristúpiť k murovaniu obvodového nosného muriva. Štyri minúty dlhé video na youtube kanáli Ytong vám tiež ukáže, ako postupovať a na čo si dať pri práci pozor. Stručný pracovný postup nájdete aj v našom článku.

Medzi rohovými tvárnicami natiahnite murársku šnúru, pomocou ktorej založíte celý prvý rad. Prvý rad tvárnic nosného muriva pokladajte na Ytong zakladaciu maltu tepelnoizolačnú. Jej hrúbka sa môže meniť v závislosti od nerovnosti základovej dosky, min. hrúbka je 10 mm. Rovinnosť kontrolujte vodováhou, príp. lát minimálnej dĺžky 1 m. Tvárnice Ytong sa usadzujú poklepom gumovou paličkou. Ďalšie rady začínajte murovať vždy od rohov, osadením celej tvárnice perami von. Pred nanesením murovacej malty Ytong vždy očistite povrch tvárnice od prachu a nečistôt. Ytong murovacia malta by mala mať správnu konzistenciu a pri práci s ňou je dobré používať murársku lyžicu Ytong.

Je dobré si pamätať, že v systéme Ytong sú jednotlivé prvky vyladené tak, aby bol výsledok čo najlepší. Chybou je napríklad zámena lepiacej malty, čo môže spôsobiť praskliny. Často sa robia chyby pri založení prvého radu tvárnic (nie je dobre vyrovnaná) a následné používanie hrubých vrstiev malty. Dôležitá je aj správna príprava murovacej malty.

Každý rad murujeme podľa dôkladne napnutej murárskej šnúry a presné osadenie tvárnic kontrolujeme vodováhou! Prípadné výškové nerovnosti zarovnáme hoblíkom. Výhodou Ytongu je, že sa nemusíte držať dĺžkovej modulácie. Tvárnice vždy ľahko odrežete na požadovaný rozmer a zpracujete skoro všetky odrezky. Dodržujte tiež správnu väzbu tvárnic. Zvislé presahy tvárnic musia byť minimálne 100 mm. Vodováhou, alebo inou rovnou latou, kontrolujte zalícovanie tvárnic vodorovne aj zvisle.

V prípade budúcich otvorov môžete jednoducho zarezať tvárnicu na požadovanú dĺžku, a tak vytvoriť hladké ostenie bez drážok a vreciek. Brúsením ostenia dosiahnete presnú rovinnosť na osadenie dverí a okien. Tvárnice sa kladú čo najtesnejšie k sebe, aby vodorovným posúvaním po malte nedošlo k jej nahrnutiu do zvislej škáry a vzniku medzery bez malty.

Maltu, ktorá vytečie zo škáry, nikdy nerozmazávajte po ploche muriva. Po zavädnutí ju zoškrabnite ostrou hranou lyžice, alebo po vytvrdnutí ju jednoducho odstráňte zbrúsením, prípadne oklepaním. Pri správnom dodržaní pracovného postupu je stavba čistá a odpad minimálny.

Podrobný pracovný postup vrátane videa nájdete na www.xella.sk.