Obnovte svoj dom s novou službou Obnov dom so SSE

15. nov 2022

Vlastníci starších rodinných domov na Slovensku majú novú možnosť, ako sa popasovať s rastúcimi cenami energií a nákladov na bývanie. Z programu Obnov dom môžu od štátu získať nenávratný finančný príspevok až do výšky 19 000 eur, preto sa o obnove domu teraz oplatí uvažovať viac ako kedykoľvek predtým.

Program Obnov dom riadi Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá už v priebehu októbra zverejnila prvé dve výzvy na obnovu starších rodinných domov tak, aby boli energeticky výrazne efektívnejšie. Staršie domy sú v programe Obnov dom definované ako tie, ktoré boli kolaudované pred rokom 2013. Podľa pravidiel programu môže o príspevok na obnovu žiadať fyzická osoba – vlastník s trvalým pobytom v dome, prípadne všetci spoluvlastníci. Program pritom rozlišuje, či patríte k štandardným žiadateľom alebo ku skupine žiadateľov so znevýhodnenou mierou podpory (viacdetné rodiny, rodiny s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím). Štandardným žiadateľom štát zaplatí až 60 percent nákladov na zvýšenie energetickej efektívnosti, znevýhodnená rodina môže dostať štátny príspevok až 95 percent vynaložených nákladov na obnovu domu.

 

Základnou podmienkou je usporiť po obnove domu minimálne 30 percent primárnej energie v porovnaní so stavom pred obnovou. Pri splnení tejto hranice úspor energie môže celková výška príspevku dosiahnuť 14 000 eur, ak však rekonštrukcia prinesie úsporu energií nad 60 percent, môže byť maximálna výška štátneho príspevku až 19 000 eur. Na dosiahnutie úspor možno využiť pri obnove svojho domu jedno alebo viacero opatrení, ktoré sú v programe Obnov dom rozdelené do dvoch kategórií. Do kategórie A patria opatrenia na zlepšovanie tepelno-technických vlastností budovy (zateplenie obvodového plášťa – stien domu, strechy, podlahy, výmena okien a dverí). Do kategórie B patria opatrenia typu: inštalácia nového zdroja energie (tepelné čerpadlo, solárne kolektory, fotovoltika, rekuperačná jednotka...), realizácia zelenej strechy, vybudovanie akumulačnej nádrže na dažďovú vodu, inštalácia tieniacej techniky či odstránenie azbestu zo stavby domu (najmä stará eternitová krytina striech rodinných domov).

 

Najskôr zatepliť!

Mimoriadny dôraz sa kladie práve na opatrenia kategórie A, zlepšujúce tepelno-technické vlastnosti domu. Potvrdzuje to jedno z pravidiel programu, ktoré určuje, že ak sa rozhodnete uchádzať o štátny príspevok a dosiahnuť úsporu pri obnove svojho domu len jedným druhom opatrenia, musí byť z kategórie A. Ak budete kombinovať opatrenia z oboch kategórií, tie z kategórie A musia predstavovať aspoň 50 percent celkových oprávnených výdavkov obnovy. Zlepšenie tepelno-technických charakteristík domu a uprednostnenie takýchto opatrení v programe Obnov dom je podľa Michala Jaloviara, riaditeľa sekcie Predaj B2C zákazníkom zo Stredoslovenskej energetiky, logické a prirodzené, aj keď sa niekedy môže zdať, že problém s vysokou spotrebou energie vyrieši len jednoduchá výmena kotla za nový – úspornejší. „Pri návrhu nového zdroja vykurovania pre rodinný dom sa vždy vychádza z potreby tepla pre konkrétny objekt. Ak je dom nezateplený a má okná, ktorými evidentne prefukuje, potreba tepla bude veľmi vysoká. Na takúto vysokú potrebu by sme museli dimenzovať aj nový zdroj – napríklad kotol či tepelné čerpadlo. Vysoký požadovaný výkon by nám jeho kúpu predražil. Navyše by po dodatočnom zateplení a výmene okien výkonné čerpadlo alebo kotol zasa pracovali pri nižšej záťaži – výrazne pod svoje možnosti, teda opäť neefektívne. Preto treba najskôr potrebu tepla pre dom čo najviac znížiť stavebno-technickými opatreniami a až potom inštalovať nový zdroj tepla. Určite nie naopak.“ 

Podmienok, ktoré treba splniť na to, aby ste po dokončení obnovy mohli získať preplatenie časti nákladov na obnovu domu, je – samozrejme – oveľa viac. Overte si, či spĺňate podmienky na získanie príspevku na sse.sk/mamnaroknaprispevok.
 

 

SSE vám pomôže už od začiatku
 

Pred začatím obnovy domu musíte – podľa pravidiel programu – vyhotoviť fotodokumentáciu domu a obstarať si energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie. Vyhotovenie energetického certifikátu alebo projektového energetického hodnotenia vám zabezpečí rýchlo a jednoducho kdekoľvek na Slovensku Stredoslovenská energetika.

 

Energetické certifikáty sú pritom len časťou kompetencií, ktoré môže SSE v programe Obnov dom ponúknuť. „U nás v Stredoslovenskej energetike vybavíme za vás všetky administratívne náležitosti súvisiace s projektom Obnov dom, vypracujeme chýbajúcu dokumentáciu, potrebný energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie. Ak si nie ste istý, aké energeticky úsporné opatrenia realizovať a aké úspory vám prinesú, naši odborníci vám pomôžu aj s prípravou energetickej štúdie, aby ste sa vedeli rozhodnúť. V rámci služby Obnov dom so SSE vám zaistíme komplexnú realizáciu zvolených úsporných riešení,“ uzatvára Michal Jaloviar zo Stredoslovenskej energetiky.

 

Viac informácií o službe Obnov dom so SSE získate na sse.sk/obnovdom.