HET - Farby pre zdravú klímu v interiéri a prípravky proti plesniam a riasam

28. máj 2021

Hetline SENSITIVE SILIKÁT

Farba pre zdravé bývanie


Hetline SENSITIVE Silikát je vodouriediteľná interiérová silikátová farba šetrná k životnému prostrediu a ľudskému zdraviu s mimoriadne nízkym obsahom prchavých organických látok (VOC ≤0,1 g / l), bez zmäkčovadiel, bez ťažkých kovov, bez prídavku biocídov a formaldehydu, bez parfumácie. Farba nepôsobí nepriaznivo na zdravú klímu v interiéri a vďaka svojmu zloženiu je znížené riziko nepriaznivých reakcií pri vymaľovaní u alergikov a ľudí citlivých na prítomnosť chemických látok. Zásaditá minerálna povaha náteru eliminuje riziko skorého napadnutia plesňou.


Odporúča sa pre vymaľovanie v senzibilnom prostredí obytných i verejných budov, škôl, škôlok, nemocníc, domovov dôchodcov a pod., a vzhľadom na silikátovú povahu a výbornú paropriepustnosť aj k vymaľovaniu väčšiny pamiatkových objektov. Je určená na nátery stien a stropov. Vhodným podkladom sú vápenné a vápennocementové omietky, sanačné omietky, betónové panely a monolity alebo súdržné vápenné, silikátové a stredne disperzné (oteruvzdorné, neumývateľné) pôvodné nátery. V bielych a jemných pastelových odtieňoch ju možno použiť pre nátery sadrokartónových či sadrovláknitých dosiek a pod. Náter spĺňa požiadavku smernice WTA CZ limitujúce použitie krycích vrstiev na sanačných omietkach z hľadiska priepustnosti pre vodné pary.

Odtieň: biely, tónovanie je možné vykonávať do vybraných pastelových odtieňov (anorganickými pigmentmi) pomocou tónovacích strojov v kolorovacom systéme HET MULTIMIX.

Výdatnosť: 6 - 10 m2 z 1 kg farby v jednej vrstve podľa nasiakavosti, štruktúry podkladu a hrúbky vrstvy.

Nanášanie: valčekom, štetkou, štetcom.

 

HET COMFORT SENSITIVE


Pri výrobkoch označených logom HET COMFORT SENSITIVE je obzvlášť dôkladne sledované a minimalizované množstvo chemických látok, ktoré sú nebezpečné pre zdravie a životné prostredie. Ide o farby vhodné pre alergikov, osoby senzitívne k niektorým chemickým látkam a možno ich odporučiť pre aplikácie v citlivom životnom prostredí. Presný výpočet environmentálnych aspektov značky HET COMFORT SENSITIVE je uvedený v technickom liste výrobku.

 

Hetline SAN ACTIVE


Interiérová disperzná farba Hetline SAN ACTIVE ošetrená biocídnym prípravkom proti plesniam a riasam. Farba je vhodná do miestností s vyššou vlhkosťou a zlou vetrateľnosťou, napr. do kúpeľní, pivníc a pod., kde je riziko vzniku plesní. Náter vytvára matný, vysoko paropriepustný povrch odolný voči oteru suchou látkou.Používa na nátery stien a stropov, vápenných, vápennocementových, sádrovápenných a sadrových omietok, sadrokartónových, sadrovláknitých a drevovláknitých dosiek, omietok s akrylátovým spojivom, sanačných omietok, betónových panelov, papierových tapiet, tapiet zo sklených vlákien a pod. Dlhodobá preventívna ochrana sa potom dosiahne aplikáciou uceleného systému v kombinácii so špeciálnym biocídnym prípravkom LIKVISAN, určeným pre likvidáciu plesní a rias.


Odtieň: biely, tónovanie je možné vykonávať tónovacími farbami HETCOLOR alebo Kolorka FORTE.

Výdatnosť: 6 - 10 m2 z 1 kg farby v jednej vrstve podľa nasiakavosti, štruktúry podkladu a hrúbky vrstvy.

Nanášanie: valčekom, štetkou, striekaním Airless alebo HVLP.


LIKVISAN


Špeciálny biocídny prípravok pre likvidáciu plesní a rias. LIKVISAN je výrobok, ktorý nájde využitie ako v domácnosti, tak aj na fasádach. Prípravok obsahuje účinné fungicídne a algicídne látky s likvidačným účinkom proti plesniam a riasam rôzneho pôvodu.

Používa sa najmä v kúpeľniach, práčovniach, pivniciach, v prostredí s trvale vysokou vlhkosťou, v sanačných systémoch a pod. Slúži na sanáciu napadnutých vápenných, vápennocementových a sadrových omietok, muriva, sadrokartónových, sadrovláknitých, drevotrieskových a drevovláknitých dosiek, betónu, kameňa, tapiet a ďalších materiálov v interiéri i exteriéri. Neobsahuje anorganicky viazaný chlór, ktorý by spôsoboval vznik nežiadúcich hygroskopických solí vedúcich k zasoleniu a následnému zvyšovaniu vlhkosti podkladu.


Odtieň: bezfarebný. Nemá bieliace účinky.

Výdatnosť: 4 - 10 m2 z 1 l prípravku pri jednom nánose podľa intenzity kontaminácie, nasiakavosti a štruktúry podkladu.

Nanášanie: Aplikácia na väčšie plochy sa vykonáva maliarskou štetkou, popr. maliarskymi valčeky; na nanášanie na malé plochy sa používa štetec, savá tkanina alebo rozprašovač.

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

 www.het.sk