Ako ušetriť za kúrenie? S úsporami na energiách pomôže zasklenie okien

21. feb 2023

Slnko je najlacnejší zdroj energie. Aj v zime je žiarenie dostatočne silné na to, aby prehrialo dom. Stačí ho pustiť dnu oknami. Správne zvolené zasklenie je preto kľúčové pri znižovaní nákladov na vykurovanie domu.

V súčasnosti problematika zasklievania naberá na význame predovšetkým z dôvodu vysokých cien energií na vykurovanie, ale aj v súvislosti s horúcimi letnými dňami a prehrievaním interiérov. „Výber izolačného skla a jeho umiestnenie ovplyvňujú to, či obyvateľom v dome nebude v lete príliš horúco, koľko tepla spotrebujú v zime a koľko svetla bude prenikať do interiéru. Dobre zvolené sklá pracujú so slnečnou energiou, prepúšťajú ju alebo, naopak, blokujú podľa potreby. Tým výrazne zvyšujú energetické úspory a komfort v dome,“ vysvetľuje Ing. Petr Stejskal, obchodný riaditeľ spoločnosti HELUZ IZOS, najväčšieho dodávateľa okenného zasklenia v Českej republike. Výber vhodného zasklenia je pritom jednoduchý a vychádza z logiky veci – vyberať zasklenie podľa svetových strán a účelu miestnosti a využívať rozdielne vlastnosti zasklenia z hľadiska príjmu či, naopak, blokovania tepelnej energie, izolácie hluku a bezpečnosti.

Slnečná energia je zadarmo

Veľký potenciál predstavuje zasklenie predovšetkým v zimných mesiacoch, keď vďaka nemu môžeme získavať tepelnú energiu zo slnečného žiarenia. Slniečko nám totiž účty posielať nebude... Pasívne solárne zisky, teda energia získaná prestupom slnečných lúčov oknami, môžu znížiť potrebu na vykurovanie interiéru až o desiatky percent. „Zasklenie sa stáva zásadným krokom pri návrhu celého domu, pretože pomáha významne znížiť nielen prevádzkové náklady, ale aj náklady na zaobstaranie technologického zariadenia domu,“ vysvetľuje Ing. Petr Stejskal.

Z tohto dôvodu by teda mali byť južné, východné, prípadne západné strany domu vybavené zasklením s vysokou priepustnosťou tepla zo slnečného žiarenia. To je charakterizované takzvaným solárnym faktorom g a platí, že čím je jeho hodnota vyššia, tým viac tepla sklo prepustí a tým viac sa interiér prehreje. A o to menej musíme dom vykurovať.

Izolácia budovy na severe

Na severnej strane, kde slnko nesvieti, nie je potrebné riešiť solárny faktor. Tu hrá prím predovšetkým čo najvyššia tepelnoizolačná schopnosť charakterizovaná súčiniteľom prestupu tepla Ug. Čím je jeho hodnota nižšia, tým lepšie okno izoluje. „Najkvalitnejšie výrobky sú tvorené tromi sklenenými tabuľami so špeciálnym pokovovaním zabraňujúcim únikom tepla. Hodnota súčiniteľa prestupu tepla Ug dosahuje pri týchto produktoch až 0,5 W/m2K, čo je úroveň vyhovujúca s veľkou rezervou i pasívnym domom. Výsledné trojsklo pritom môže byť osadené do plastového, drevného alebo hliníkového rámu, podľa preferencie klienta,“ vysvetľuje Ing. Stejskal.

Komfort i bezpečie vďaka zaskleniu okien

Pomocou správne zvoleného zasklenia môžeme efektívne riešiť rôzne stavebné situácie. Sklá s vysokou svetelnou reflexiou napríklad vyriešia prehrievanie domu v prípade, že nemôžeme alebo nechceme zatieňovať okná žalúziami. Významne vďaka tomu zvýšime komfort bývania a ušetríme za prevádzku klimatizácie.

Majitelia domov pri rušných komunikáciách zase ocenia zasklenie s protihlukovou fóliou znižujúcou vonkajší hluk až na úroveň okolo 52 dB. Bezpečnostné sklá pre zmenu ochránia obyvateľov domu pred poranením pri prípadnom páde do sklenej tabule, ktorá sa vďaka kaleniu rozsype na neostré úlomky. Ak je sklo doplnené bezpečnostnou fóliou, výrazne eliminuje riziko vniknutia nezvaných hostí do nášho domu a chráni náš majetok pred vandalizmom.