V januári 2015 sme kúpili dom, vždy sme mysleli, že pôjdeme do nového, ale rozhodla lokalita, tak teraz makáme :)