Toto je návrh rodinnéo domu pre rodinu bývajúcu v byte, ktorá sa chystá žiť na vidiek. Projekt v plnej miere rešpektuje súkromie rodiny. Rieši aj okolie, kde ukazuje na dôležitosť medziľudských vzťahov na vidieku, ako je hra detí a stretnutia rodičov.