Predstavy ako v čom bývať sa veľmi líšia. Tu je pár príkladov :) Alternatívne chápem to, kde dom a bývanie je podriadené individualite človeka, bez akceptacie klasických prístupov. Ďalej by som tu radil aj tie spôboby bývania, kde sa človek snaží žiť v súlade s prírodou.
#dom #architektura