Herbár a foto-televízny poradca pri výbere rastlín a drevín na Modrej streche
radí
Ing. Pavel Chlouba - Hurá do záhrady
ing. Martin Čurda - Nová záhrada