Pozemek:...................... 8à - náš (55tis.€)
Projekt:.......................... 1.400,- €
Papírovačky atp.:............. 374,- €
Deka atp.:...................... 4.257,- €