Po dokončení hrubej stavby v r. 2010 pokračujeme ďalej. Začali sme elektrickými rozvodmi, ale "šťava" do káblov nám na ulici stále chýba.