Dokumentácia postupu prác v interieri aj exterieri.