Album je venovaný ovocným a okrasným stromom a kríkom, ktoré máme v záhrade.A taktiež aj všeobecne záhrade, záhradným doplnkom, exteriéru a všetkému čo k tomu patrí.A bude to zároveň aj taký môj inventár.