Nedalo mi nevšimnúť si a následne aj neodfotografovať "kvalitu" murárskych prác pri výstavbe polyfunkčnej budovy v Novej Bani. Neviem, čo na to zadávateľ stavby, ale rozhodne viem, čo by som spravil s takými majstrami ja... :o)