Pred kúpou odporúčam položiť na hornú hranu 2m vodovahu....