21.01.2009 sa to začalo - neskutočné a nekonečné vybavovanie všetkého potrebného pre stavbu rodinného domu.
19.08.2009 hotový individuálny projekt rodinného domu. Vďaka patrí pánovi projektantovi Petranovi, ktorému som sa už nestihol osobne poďakovať.
26.10.2009 vydané právoplatné stavebné povolenie.
18.01.2010 podaná žiadosť o hypotéku cez ŠFRB.
19.04.2010 začiatok prác na stavbe rodinného domu.
17.05.2010 otvorený účet ŠFRB.
17.05.2012 dátum do ktorého musí byť rodinný dom skolaudovaný.
21.04.2012 po necelých dvoch rokoch sme sa nasťahovali do nášho nového domčeka.
27.04.2012 úspešne skolaudované.