Sme v štádiu výstavby bungalovu, staviame viac menej svojpomocne a už teraz sa teším, ako sa nám podarí dosiahnuť aký-taký mediteriánsky štýl :P