Kreta, neviem, ci je to to, co si chcela vidiet, nie je to klasicka mozaika, su to "len" obkladacky