Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧

229
24. máj 2020
Stavba domu
Začiatkom roku 2019 sme sa rozhodli zmeniť bývanie. Máj 2019 - kúpa pozemku, Máj 2020 - prvé výkopy, Máj 2021 - sťahovanie do nového ?...
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 1
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 2
1
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 3
2
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 4
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 5
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 6
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 7
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 8
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 9
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 10
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 11
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 12
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 13
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 14
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 15
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 16
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 17
1
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 18
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 19
1
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 20
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 21
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 22
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 23
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 24
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 25
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 26
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 27
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 28
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 29
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 30
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 31
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 32
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 33
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 34
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 35
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 36
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 37
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 38
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 39
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 40
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 41
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 42
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 43
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 44
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 45
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 46
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 47
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 48
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 49
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 50
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 51
2
2
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 52
2
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 53
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 54
2
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 55
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 56
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 57
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 59
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 60
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 62
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 63
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 64
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 65
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 66
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 67
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 68
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 69
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 71
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 72
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 73
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 74
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 75
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 76
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 77
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 78
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 79
3
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 80
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 81
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 82
2
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 83
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 84
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 85
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 86
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 87
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 88
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 89
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 90
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 91
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 92
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 93
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 94
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 95
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 96
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 97
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 98
2
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 99
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 100
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 101
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 102
Náš budúci domov 🏠👨‍👩‍👧‍👧 - Obrázok č. 103
 • ace2000
  AUTOR
  @deltako  Ďakujeme, ide to pomaličky 🙂
  • Deltako
   PRO
   pekne postupujete 🙂
   Členom od 29. máj 2019
   9
   profil používateľa

   Ďalšie albumy od používateľa ace2000