Začiatok stavby nášho domčeka. Ako všetky začiatky aj tie naše boli ťažké, hlavne kvôli zložitému terénu a prístupu na pozemok.