Náš budúci domov - rekonštrukcia rodinného domu - Rozbíjame podlahy - predná časť domu - bolo tam všetko: betón, cemento-pilinový poter, škvára, perlit,... :)68/516
Rozbíjame podlahy - predná časť domu - bolo tam všetko: betón, cemento-pilinový poter, škvára, perlit,... :)