07.03.2017 - zverejnenie inzerátu
15.03.2017 - obhliadka nehnuteľnosti, padlo rozhodnutie, chceme to
10.04.2017 - schválenie úveru
18.04.2017 - podpísanie kúpno-predajnej zmluvy
29.04.2017 - máme kľúče od domu :)
02.05.2017 - 05.05.2017 - vypratávanie a triedenie "pokladov", prvých 2,2 tony vyvezených na skládku
03.05.2017 - oslovili sme architekta
08.05.2017 - začali sme sekať omietky, pracuje sa po práci a cez víkend
18.05.2017 - zameriavanie domu pre projekt
21.05.2017 - sanačná omietka v pivničke a nové vodotesné osvetlenie
23.05.2017 - návšteva statika - máme nové úlohy na víkend - priečky pôjdu dole, odkryť základy,...
07.06.2017 - priečky zbúrané, 4. kontajnery sute vyvezené, studňa - vymenené horné 2 skruže + poklop, vyčistená a prehĺbená