Náš budúci domov - rekonštrukcia rodinného domu - Aktuálny stav - priečky zbúrané, ešte zostalo WC, to na koniec :)57/516
Aktuálny stav - priečky zbúrané, ešte zostalo WC, to na koniec :)