Nulový dom bez komína... Som UFO?

1. sep 2017
Nulový dom bez komína... Som UFO? - 203 Schody ukazka.

203 Schody ukazka.