Nulový dom bez komína... Som UFO?

1. sep 2017
Nulový dom bez komína... Som UFO? - 109 Okolo domu som kladol rozvody na odvod dazdovej vody do zbernej nadrze.

109 Okolo domu som kladol rozvody na odvod dazdovej vody do zbernej nadrze.