Nulový dom bez komína... Som UFO?

1. sep 2017
Nulový dom bez komína... Som UFO? - 105 Druhe betonovanie B20

105 Druhe betonovanie B20