Nulový dom, dom bez komína... Som UFO? - Hranol na napnutie XPS zakladov.. najskor napinat v rohoch...21/826
Hranol na napnutie XPS zakladov.. najskor napinat v rohoch...