1. sep 2017

Nulový dom bez komína... Som UFO? - Hranol na napnutie XPS zakladov.. najskor napinat v rohoch...21/828
Hranol na napnutie XPS zakladov.. najskor napinat v rohoch...