Nulový dom bez komína... Som UFO?

1. sep 2017
Nulový dom bez komína... Som UFO? - Hranol na napnutie XPS zakladov.. najskor napinat v rohoch...

Hranol na napnutie XPS zakladov.. najskor napinat v rohoch...