Nulový dom, dom bez komína... Som UFO? - PAN99/826
PAN
  • nika11111odzadu NAP(raskoch) 😛