Nulový dom, dom bez komína... Som UFO? - prebrusenie vytrcajuce malty a ometlickovanie...92/826
prebrusenie vytrcajuce malty a ometlickovanie...