Nulový dom bez komína... Som UFO?

1. sep 2017
Nulový dom bez komína... Som UFO? - http://www.izotes.sk/stavebne_pasky/utesnenie_voda/fliesflex

http://www.izotes.sk/stavebne_pasky/utesnenie_voda/fliesflex