Nulový dom bez komína... Som UFO?

1. sep 2017
Nulový dom bez komína... Som UFO? - Plan prace na zimu... Sablona.

Plan prace na zimu... Sablona.