Nulový dom bez komína... Som UFO?

1. sep 2017
Nulový dom bez komína... Som UFO? - 14. aa uz to prichadza, je tu zaaaver...

14. aa uz to prichadza, je tu zaaaver...