Nulový dom bez komína... Som UFO?

1. sep 2017
Nulový dom bez komína... Som UFO? - 7. a zase von a potom dnu atd..

7. a zase von a potom dnu atd..