Nulový dom bez komína... Som UFO?

1. sep 2017
Nulový dom bez komína... Som UFO? - sokel dolepovanie perimetra... + 12cm

sokel dolepovanie perimetra... + 12cm