Nulový dom bez komína... Som UFO?

1. sep 2017
Nulový dom bez komína... Som UFO? - Pribetonovane do vodovahy...

Pribetonovane do vodovahy...