Nulový dom, dom bez komína... Som UFO? - VIDEO: https://vimeo.com/1521520146/826
VIDEO: https://vimeo.com/15215201