Tepelné čerpadlá a klimatizácie: Čo je lepšie?

  • 15.12.2022

Pri hľadaní efektívnych riešení vykurovania alebo chladenia rodinného domu mnohí z nás často narazia na polemiku „klimatizácia alebo tepelné čerpadlo?“. Keďže obe zabezpečujú vykurovanie a chladenie, pýtate sa: „Aký je v tom vlastne rozdiel?“ a snažíte sa pochopiť, ktoré z týchto dvoch riešení je pre vás lepšie.

Hoci technicky je klimatizácia klasifikovaná ako tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, existuje veľký rozdiel medzi štandardnou klimatizáciou a tepelným čerpadlom typu vzduch-voda s nízkou alebo vysokou teplotou, ktoré sa najčastejšie opisuje ako systém Home Comfort.

Na akom princípe funguje klimatizácia?

V horúcom počasí funguje klimatizácia presne ako chladnička v tom zmysle, že sa snaží ochladzovať vzduch v uzavretom priestore a teplo vypúšťa von. Vzduch prúdi cez studený výmenník tepla vo vnútornej jednotke, kde chladivo absorbuje teplo, prechádza cez kompresor a odvádza ho smerom k vonkajšiemu vzduchu cez výmenník tepla vo vonkajšej jednotke. Tento cyklus sa neustále opakuje, kým je klimatizácia zapnutá v režime chladenia.

Pomocou rovnakej fyziky, ale v opačnom smere, fungujú klimatizácie aj na vykurovanie miestnosti, čo z nich robí zdravé riešenie vykurovania.

Aký je prevádzkový princíp tepelného čerpadla?

V studenom počasí tepelné čerpadlo čerpá teplo z vonkajšieho prostredia, či už zo vzduchu alebo zo zeme a odovzdáva ho chladivu. Toto horúce chladivo potom prechádza cez výmenník tepla, kde sa teplo odovzdáva vode. Tá je vedená do rôznych žiaričov, ako sú radiátory, podlahové vykurovanie, zásobník teplej vody alebo dokonca fancoilové jednotky, ktoré sa môžu používať na chladenie v teplejších mesiacoch.

Vzhľadom na to, že tepelné čerpadlo je komplexnejším riešením, má zmysel povedať, že pracuje ako „medzičlánok“, ktorý riadi potreby domu na vykurovanie, prípravu teplej vody a chladenie prostredníctvom svojich pripojení k rôznym žiaričom.

Tepelné čerpadlá a klimatizácie
Zdroj: Daikin

Ktoré riešenie je lepšie?

Výhody klimatizácie:

Náklady: Klimatizačné zariadenia si vo všeobecnosti vyžadujú menšie investície v porovnaní so systémami Home Comfort, ako sú tepelné čerpadlá. Hoci sa náklady líšia v závislosti od modelu, veľkosti, výkonu a výrobcu, zvyčajne predstavujú cenovo dostupné riešenie vykurovania a chladenia.

Čistenie vzduchu: Mnohé moderné klimatizačné zariadenia sa dodávajú so špecifickými filtračnými a čistiacimi prvkami, ktoré sa starajú o vzduch vo vašej domácnosti a pomáhajú ho vyčistiť od alergénov (napríklad peľu) a vírusov.

Menej komponentov: Inštalácia klimatizácie je zvyčajne oveľa jednoduchšia. Či už vykurujete alebo chladíte, vždy budete potrebovať tri veci: vonkajšiu jednotku, vnútornú jednotku a diaľkový ovládač, prípadne aplikáciu.

Výhody tepelného čerpadla:

Všetko v jednom: Tepelné čerpadlá poskytujú kompletný balík pre potreby vykurovania, prípravy teplej vody a v niektorých prípadoch aj chladenia. Sú flexibilným riešením, ktoré je potrebné vybrať a prispôsobiť na základe vášho domu, či už ide o existujúcu budovu alebo novostavbu.

Pripravené na budúcnosť: Vzhľadom na charakter systému je tepelné čerpadlo podstatne dlhodobejším riešením na riadenie teplotných potrieb domu. Dokáže zabezpečiť vykurovanie, ohrev teplej vody a chladenie kedykoľvek a akokoľvek je to potrebné. Prevádzka tepelných čerpadiel je efektívna aj pri nižších teplotách, pričom sa zároveň vyznačujú technickými a konštrukčnými riešeniami, ktoré zabezpečujú prevádzku aj v tých najtuhších zimách.

Návratnosť investície: Tepelné čerpadlá spravidla pracujú s pomerom 30 % elektrickej energie a 70 % obnoviteľných zdrojov energie. To znamená, že na každý kilowatt použitej elektrickej energie tepelné čerpadlo vyrobí 3 až 4 kilowatty obnoviteľného tepla zo vzduchu, čo v porovnaní so štandardným systémom na fosílne palivá predstavuje približne 300 – 400 % zvýšenie účinnosti.

Záver

Klimatizácia je účinným riešením vykurovania. Je to riešenie pre jednu miestnosť, zatiaľ čo tepelné čerpadlo je navrhnuté tak, aby komplexne krylo požiadavky na vykurovanie, prípravu teplej vody a voliteľné chladenie celého domu.

Tepelné čerpadlá si môžu vyžadovať relatívne vysoké peňažné a časové náklady na inštaláciu, zatiaľ čo pri klimatizáciách je proces inštalácie menej invazívny a časovo menej náročný.

Ani jeden zo systémov nie je lepší ako druhý. Žiadne pozitíva alebo negatíva súvisiace s možnosťami neprevážia misky váh v prospech jedného alebo druhého systému. Kľúčový rozdiel spočíva v tom, aká potreba vašej domácnosti má byť naplnená, a ktorá možnosť je vhodnejšia pre váš životný štýl a váš domov.

Potrebujete viac informácií pre rozhodovanie, ktoré riešenie je pre váš domov lepšie? Viac informácií o vykurovacích systémoch a systémoch ohrevu teplej vody nájdete na: https://www.daikin.sk/sk_sk/Riesenia/pre-vas-domov/vykurovanie-a-tepla-pitna-voda.html

Autor článku: Daikin – PR článok

Zdroj foto: Daikin, Canva, iStock

Diskusie na tému článku