Príručka pre začiatočníka – Tepelné čerpadlá: Čo sú a na čo slúžia

  • 16.01.2023

Tepelné čerpadlá sa stávajú čoraz obľúbenejšou voľbou pre potreby vykurovania a chladenia v domácnostiach. Ich flexibilita, účinnosť, dlhodobá návratnosť investícií a menší vplyv na životné prostredie sú len niektoré z dôvodov, prečo sa majitelia domov snažia nahradiť svoje existujúce riešenia na báze fosílnych palív tepelnými čerpadlami na obnoviteľné zdroje energie.

Keďže vlády začínajú aktívne pristupovať k dlhodobej udržateľnosti a zavádzajú stratégie na dosiahnutie uhlíkovej neutrality, rovnako rýchlo sa ukazuje, že tepelné čerpadlá sú riešením budúcnosti.

Zorientovať sa v prevádzke tepelných čerpadiel a nakoniec sa rozhodnúť, či je to pre vás alebo vašu domácnosť dobrá voľba, nie je jednoduché. V článku uvádzame odpovede na niektoré z najdôležitejších otázok, s ktorými sa môžete stretnúť, keď začnete uvažovať o tepelných čerpadlách.

tepelné čerpadlá
Zdroj: Daikin

Čo je tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je v podstate čokoľvek, čo absorbuje energiu z jedného zdroja a vypúšťa ju z iného zdroja s požadovanou alebo želanou teplotou. Vo vašej domácnosti sa môžu nachádzať rôzne tepelné čerpadlá, napríklad chladnička alebo sušička bielizne. Pokiaľ ide o to, čo nazývame domácim komfortom alebo riešením HVAC, tepelné čerpadlo je to, čo nazývame kompletným systémom vykurovania, chladenia a hospodárenia s teplou vodou pre vašu domácnosť. V skutočnosti pracuje ako „sprostredkovateľ“, ktorý riadi existujúce jednotky vo vašom dome používané na vykurovanie, chladenie alebo prípravu teplej vody.

Samotné tepelné čerpadlo sa zvyčajne skladá z vonkajšej a vnútornej jednotky. Vonkajšia jednotka využíva energiu (teplú alebo studenú) odobratú zo vzduchu, zeme alebo vody, posiela ju do vnútornej jednotky, ktorá následne spracuje zmenu teploty a zabezpečí vykurovanie, chladenie a teplú vodu na požiadanie v závislosti od toho, k akým telesám alebo jednotkám je pripojená.

Ako pracujú tepelné čerpadlá?

V snahe zjednodušiť niektoré zložité technické postupy je možné prevádzku tepelného čerpadla najlepšie vysvetliť ako okruh, ktorý odoberá dostupné teplo zo zeme alebo vzduchu v okolí vášho domu. Upravuje ho na užitočné teploty tak, aby sa vytvoril teplý vzduch alebo voda na vykurovanie priestoru a ústredné kúrenie, ako aj teplá voda na zásobovanie teplou vodou.

Tepelné čerpadlo je možné pripojiť k iným vykurovacím systémom, ako sú radiátory, podlahové vykurovanie a systémy teplej vody. Podobne ako je to v súčasnosti s kotlom na fosílne palivá. Tepelné čerpadlo sa líši spôsobom výroby tepla, nie spôsobom jeho distribúcie. Namiesto spaľovania paliva na výrobu tepla využíva tepelné čerpadlo proces odparovania a kondenzácie chladiva.

Aké typy tepelných čerpadiel existujú?

Existuje niekoľko rôznych typov tepelných čerpadiel. To, ktoré je pre vás vhodné, bude do veľkej miery ovplyvnené typom vašej nehnuteľnosti a tým, ako vyzerá vaša existujúca vykurovacia sústava. Napríklad kúpa tepelného čerpadla vzduch – voda je najvýhodnejšia, ak sa používa so systémom podlahového vykurovania alebo teplovzdušného vykurovania, a to z dôvodu nižších požadovaných teplôt vody.

Pre nové domy, energeticky úsporné budovy a výmenu elektrických vykurovacích systémov:

  • Nízkoteplotné tepelné čerpadlá vzduch – voda zabezpečia vykurovanie, prípravu teplej vody a voliteľné chladenie. Tepelné čerpadlá vzduch – vzduch, bežne známe ako klimatizácie, sú ľahko inštalovateľnou možnosťou s nízkymi investíciami. Obe využívajú energiu z okolitého vzduchu a poskytujú energeticky efektívny spôsob vykurovania aj chladenia.
  • Zemné tepelné čerpadlá sú vysokoúčinnou a nákladovo efektívnou možnosťou pre nové domy, kde sa inštalácia môže uskutočniť popri iných stavebných prácach bez väčšieho narušenia.

Na pripojenie k existujúcim systémom a starším radiátorom:

  • Vysokoteplotné tepelné čerpadlá vzduch – voda sú ideálne na pripojenie k existujúcemu potrubnému systému a starším radiátorom, ktoré pracujú pri vyššej teplote ako moderné vykurovacie systémy. Tieto tepelné čerpadlá môžu zabezpečovať vykurovanie, prípravu teplej vody a voliteľné chladenie (ak nie sú pripojené k radiátorom) a použitie vody ako média na prenos energie zabezpečuje dosiahnutie optimálneho komfortu.

Na rekonštrukcie a výmenu starých plynových kotlov:

  • Hybridné tepelné čerpadlá sú ideálne, ak renovujete nehnuteľnosť a potrebujete nahradiť plynový kotol. Sú poháňané optimálnou kombináciou vzduchu, elektriny a plynu v závislosti od sezónnych podmienok a cien energie. Predstavujú univerzálnu možnosť šetrnú k peňažným prostriedkom.

Sú tepelné čerpadlá šetrné k životnému prostrediu?

Tepelné čerpadlá sú poháňané najmä obnoviteľnou energiou. Po ich inštalácii bude vaše tepelné čerpadlo zabezpečovať 100 % vašich potrieb na vykurovanie a 100 % potreby teplej vody oveľa efektívnejšie ako kotol na fosílne palivá. Vďaka tomu sú tepelné čerpadlá jedným z najúspornejších a ekologických riešení vykurovania, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii. Okrem toho, ak sú tepelné čerpadlá napájané obnoviteľnou energiou zo siete alebo využívajú fotovoltické solárne riešenia, môžu zabezpečiť všetko potrebné teplo bez emisií súvisiacich s prevádzkou.

Oplatí sa investovať do tepelných čerpadiel?

Niet pochýb o tom, že inštalácia systému tepelného čerpadla si na začiatku vyžiada značné investície, ktoré sú zvyčajne vyššie ako inštalácia štandardného kotla na fosílne palivá. Výška investície závisí od niekoľkých faktorov. Napríklad od typu tepelného čerpadla, veľkosti vášho domu a od toho, na aké zariadenie sa tepelné čerpadlo pripája, napríklad na radiátory.

Aj napriek investícii návratnosť, ktorú vám tepelné čerpadlo prinesie v podobe pohodlia, spoľahlivosti a zníženia účtov za energiu počas celej životnosti, výrazne prevýši jeho inštaláciu. Každý kilowatt elektrickej energie použitý v tepelnom čerpadle vytvára 3 až 4 kilowatty obnoviteľného tepla zo vzduchu, čo je 300 až 400 % zvýšenie účinnosti. Tepelné čerpadlá budú pracovať efektívnejšie, ak je dom dobre izolovaný. Preto je dôležité zvážiť pridanie vhodnej tepelnej izolácie a riešenia ochrany pred prievanom, ktoré zabezpečia maximálnu úroveň účinnosti.

Niet pochýb o tom, že inštalácia nového vykurovacieho systému je veľké rozhodnutie. Inštalácia môže narušiť domáce prostredie a náklady na inštaláciu sa môžu rýchlo nazbierať, ak na to nie ste pripravení. Z dlhodobého hľadiska sa však do inštalácie systému tepelného čerpadla oplatí investovať prácu a peniaze, pretože vaše nové tepelné čerpadlo bude vám a vašej rodine slúžiť ešte mnoho rokov.

Nájdite si tepelné čerpadlo, ktoré je pre vás najvhodnejšie – Objavte sortiment tepelných čerpadiel Daikin tu.

Autor článku: Daikin – PR článok

Zdroj foto: Daikin, Canva, iStock

Diskusie na tému článku