Baumit oslavuje 30 rokov: Významné míľniky a úspechy na slovenskom stavebnom trhu

  • 13.06.2024

V priestoroch bratislavského hotela Falkensteiner sa 30.5.2024 uskutočnila tlačová konferencia spoločnosti Baumit, spol. s r. o. pri príležitosti 30. výročia jej založenia. Zástupcovia spoločnosti Baumit predstavili novinárom a zástupcom médií úspešný príbeh značky Baumit na Slovensku, ktorý firma začala písať v roku 1994.

Baumit Slovensko oslavuje 30 rokov
Zdroj: Baumit Slovensko

V súčasnosti je Baumit Slovensko lídrom na slovenskom trhu suchých omietkových zmesí, tepelnoizolačných systémov, sanačných omietkových systémov a produktov pre lepenie obkladov a dlažieb. Od začiatku pôsobenia na trhu priniesol Baumit na trh viaceré významné inovácie, ktoré pomohli jednak uľahčiť prácu na stavbe, zrýchliť tempo realizácie, ale aj zvýšiť kvalitu vnútorného prostredia budov vďaka inovatívnemu radu produktov pre zdravé bývanie.

Skupina Baumit

Baumit je súčasťou rakúskej rodinnej firmy Schmid Industrie Holding. Značku Baumit založili spoločne v roku 1988 rakúski podnikatelia – Friedrich Schmid a Dieter Kern. Pod vedením Friedricha Schmida – vizionára a charizmatického podnikateľa sa z Baumitu stala jedna z najúspešnejších značiek na trhu suchých omietkových zmesí v Európe. V roku 1990 sa začala expanzia značky Baumit do krajín strednej a východnej Európy. Vzniklo Baumit Maďarsko, nasledoval Baumit Česká republika. Neskôr vznikli dcérske spoločnosti v Poľsku, Rumunsku a na Slovensku, značka postupne expandovala smerom na západ Európy. Počas uplynulých rokov sa stal Baumit európskym hráčom na trhu suchých omietkových zmesí a lídrom v oblasti tepelnoizolačných systémov (ETICS). V súčasnosti je prítomný v 24 krajinách Európy a v roku 2023 dosiahli celkové tržby koncernu cca. 1,4 mld. EUR  pričom objem investícií v tomto roku presiahol úroveň 60 mil. EUR. V koncerne Baumit pracuje viac ako 3 700 zamestnancov.

výrobný závod Baumit Slovensko Rohožník
Zdroj: Baumit Slovensko

Baumit Slovensko

Spoločnosť Baumit Slovensko bola založená dňa 28. marca 1994 ako spoločný podnik rakúskeho Baumitu a slovenskej spoločnosti Hirocem. Od tohto roku pôsobí pod názvom Baumit Hirocem. V roku 1996 vzniká sesterská spoločnosť Baumit Cellmix so sídlom v Lietavskej Lúčke. Fúziou týchto spoločností vzniká v roku 1999 samostatná spoločnosť Baumit, spol. s r o.. V súčasnosti je Baumit na Slovensku lídrom na trhu suchých omietkových zmesí (SOZ) a tepelnoizolačných systémov (ETICS). Okrem toho má Baumit v portfóliu produktovú skupinu Baumacol pre lepenie obkladov a dlažieb, produktovú skupinu Sanova pre sanáciu a obnovu historických budov ako aj produktovú skupinu Betóny so suchými betónovými zmesami pre rôzne účely použitia. Najsilnejšou produktovou skupinou sú fasády, ktorú reprezentujú najmä tepelnoizolačné systémy (ETICS) a tenkovrstvové prefarbené fasádne omietky.

Druhým dôležitým pilierom produktového portfólia sú Strojové omietky so širokou paletou služieb a logistiky strojového nanášania a prepravy omietok. Celkové tržby spoločnosti Baumit na Slovensku dosiahli v roku 2023 úroveň 70 mil. EUR. V Baumite pracuje v súčasnosti viac ako 150 zamestnancov. Centrála spoločnosti sa nachádza v bratislavskom business centre Zuckermandel. Súčasťou centrály spoločnosti je moderné Baumit Colorstudio, ktoré ponúka zákazníkom a partnerom konzultácie v oblasti farebného riešenia fasád.

Súčasťou centrály spoločnosti je moderné Baumit Colorstudio
Zdroj: Baumit Slovensko

Skvelé stavby, jedinečné príbehy

Výsledkom použitých materiálov a systémov Baumit v kombinácii s kvalitnou architektúrou je celý rad referenčných budov, ktoré vznikli za uplynulých 30 rokov pôsobenia spoločnosti Baumit na trhu stavebných materiálov. Za príbehom jednotlivých projektov stojí celá škála odborníkov – od architektov, projektantov, realizačných firiem, predajcov stavebných materiálov a v neposlednom rade zamestnancov spoločnosti Baumit. To najlepšie z oblasti referenčných budov, vrátane ich jedinečných príbehov, reprezentuje nová publikácia s názvom „Bedeker architektúry, 1994-2024“, ktorú zástupcovia spoločnosti predstavili na tlačovej konferencii. Podtitulom publikácie je slogan „Skvelé stavby, jedinečné príbehy“, ktorý je súčasťou medzinárodného konceptu prezentácie úspešných referenčných projektov. Najkrajšie fasády realizovaných projektov mapuje už niekoľko rokov aj súťaž Baumit Fasáda roka, ktorú Baumit na Slovensku organizuje už od roku 2002. V tomto roku skupina Baumit už po šiestykrát zorganizovala medzinárodnú súťaž Baumit Life Challenge o najkrajšiu európsku fasádu realizovanú produktmi Baumit.

Baumit inovácie

Firma Baumit si nedokáže predstaviť bez inovácií svoje napredovanie, pretože inovácie boli od začiatku hybnou silou jej vývoja. Toto platí nielen o nových výrobkoch, ale aj o nových technológiách. Spoločnosť Baumit patrí k popredným firmám v inováciách aj v oblasti strojného spracovania v stavebnom priemysle. Slogan „Myšlienky s budúcnosťou“ len potvrdzuje inovatívneho ducha spoločnosti Baumit.

Prehľad najdôležitejších inovácií

Baumit open, 1999

Baumit vyvíja jedinečný paro-priepustný tepelnoizolačný systém Baumit open. Na Conecu 2000 získava Baumit za tento systém hlavné ocenenie – Zlatú plaketu. Zároveň získava za svoju expozíciu ocenenie Zlatý Leonardo. Slávnostne krstíme našu prvú webovú stránku.

Uvedenie DuoContact, 2005

V tomto roku Baumit uvádza na trh jeden z najúspešnejších produktov v portfóliu značky.

Po úspešnom uvedení je DuoContact prvým produktom z celej rady výrobkov pre zatepľovanie.

Krátko na to sa Baumit stáva najväčším výrobcom produktov ETICS.

Baumit VivaPark, 2015

Baumit VivaPark je najväčším výskumným parkom na porovnávanie stavebných materiálov v Európe. Cieľom výskumu je vyhodnotiť vplyv rôznych stavebných materiálov na kvalitu bývania a zdravie človeka. Firma Baumit vybudovala v Rakúsku neďaleko materského závodu 14 modelových domov s rôznou skladbou interiérových stien a fasád. Prostredníctvom zabudovaných senzorov prebieha zber dát, ich analýza, vyhodnocovanie nezávislými inštitúciami. Následne na to prináša firma Baumit nové výrobky, ktoré reflektujú výsledky týchto meraní.

Zdravé bývanie, 2018

S pokračujúcim výskumom a vývojom sa v Baumite začíname čoraz viac zamýšľať nad zdravými stavebnými materiálmi pre interiér, ktoré sa postarajú o najlepšiu vnútornú klímu. Na trh prinášame nový produktový rad Baumit Klima pre zdravé bývanie.

IonitColor, 2020

Čistý vzduch má len jednu farbu. Na trh prinášame interiérovú farbu budúcnosti – Baumit Ionit Color. Farbu, ktorá generuje zdraviu prospešné ióny podobné tým, aké nájdeme v prírode pri vodopádoch či v lese.

All In Beton, 2022

Udržateľnosť nie je len trend, ale aj naša povinnosť. Priniesli sme na trh ako prví inovatívny Baumit ALL IN Betón v jedinečnom samo-rozpustnom obale. Betónovanie tak dostáva úplne nový rozmer – menej prachu, rýchle spracovanie a hlavne žiaden odpad vo forme vreca.

Výrobný závod Lietavská Lúčka Baumit Slovensko
Zdroj: Baumit Slovensko

Investície

Spoločnosť Baumit Slovensko má 2 výrobné závody na výrobu suchých omietkových zmesí (SOZ) – v Rohožníku a Lietavskej Lúčke.

Výrobný závod Rohožník

Výrobný závod sa nachádza v blízkosti obce Rohožník v areáli spoločnosti Danucem. Pracuje v ňom takmer 40 pracovníkov a celková kapacita závodu je 300 000 ton SOZ/rok. Medzi najväčšie investície vo výrobnom závode Rohožník patria: dobudovanie linky na výrobu sadrových omietok s kapacitou výroby 50 tis. to/rok (2017), výmena baliaceho a paletovacieho zariadenia od firmy Beumer. V rokoch 2024 – 2026 plánuje spoločnosť Baumit v závode Rohožník investovať do rozšírenia kapacity výroby prefarbených fasádnych omietok, vybudovanie fotovoltických panelov s výkonom  300 kWp a tiež modernizovať riadiaci systém výroby.

Výrobný závod Lietavská Lúčka

Výrobný závod v Lietavskej Lúčke slúži najmä pre potreby trhu stredného a časti východného Slovenska. Počet pracovníkov v závode je 24 a celková kapacita výroby SOZ je viac ako 100 000 to/rok. Medzi najväčšie investície v závode Lietavská Lúčka patria: výstavba síl hotových produktov  (2004), baliace zariadenie (2008) a paletovacie zariadenie fy Newtec.

V rokoch 2024 – 2026 plánuje spoločnosť Baumit v závode Lietavská Lúčka investovať do nového dopravného a skladovacieho konceptu, vybudovať fotovoltické panely a modernizovať riadiace systémy výroby.

Rekapitulácia investícií

Celkové investície do modernizácie výrobných závodov a technológií v rokoch 1994 – 2023 dosiahli úroveň 55 mil. EUR. V rokoch 2024 – 2026 plánuje spoločnosť Baumit preinvestovať ďalších 8 mil. EUR.

Udržateľná budúcnosť

Udržateľnosť komunikuje spoločnosť Baumit pod názvom GO2morrow. Program GO2morrow predstavuje v spoločnosti Baumit samotnú podstatu udržateľnosti. Presahuje rámec bežného označenia výrobkov z recyklovaných materiálov, ochrany zdrojov alebo znižovania emisií CO2 . Našou motiváciou je, aby sme ako popredný výrobca stavebných materiálov v Európe preukázali ekologickú, ekonomickú a sociálnu zodpovednosť nielen na Slovensku, ale aj vo všetkých krajinách, kde Baumit pôsobí.

Nový háj Bratislava
Zdroj: Baumit Slovensko

Niekoľko príkladov v oblasti sociálnej zodpovednosti

Našu spoločenskú zodpovednosť reflektuje Nadačný fond Baumit, vďaka ktorému už viac ako 8 rokov presadzujeme koncept firemného darcovstva a dlhodobo podporujeme verejnoprospešné zmysluplné projekty v oblasti vzdelania, kultúry a budovania komunít. Prostredníctvom našich grantových programov sme v rokoch 2016 – 2023 podporili celkom 532 verejnoprospešných projektov v celkovej výške takmer pol milióna EUR. Medzi podporené projekty v roku 2023 patria okrem iných projekt „Budujeme nádej na Luníku IX“ či materiálová pomoc pre projekt rekonštrukcie dennej kliniky Detskej onkológie na bratislavských Kramároch.

Viac na: https://nadacnyfond.baumit.sk/      

Niekoľko príkladov v oblasti ekológie (znižovania uhlíkovej stopy CO2):

  • Vďaka zatepľovaniu budov ušetrí Baumit na Slovensku ročne až 48 tis. ton emisií CO2, čo je ekvivalent produkcie kyslíka 4 mil. stromov/rok. Pre iné porovnanietýmkompenzujeme emisie CO2 cca 9 600 automobilov počas ich životného cyklu (5 ton CO2 /15 rokov)
  • Vďaka prechodu na cement triedy CEM II vo výrobe SOZ dosahujeme celkovú úsporu až 15% emisií CO2. Našim dlhodobým cieľom do roku 2030 je optimalizáciou receptúr znížiť emisie CO2 až o 20%.
  • Vďaka digitalizácii procesov ušetríme ročne cca 160.000 strán papiera, čím ušetríme cca 800 kg CO2 eq./rok, čo predstavuje  ekvivalent cca 12 stromov/rok alebo cca 120 stromov/10 rokov
  • Vďaka inštalácii fotovoltických panelov v areáloch výrobných závodov s celkovým inštalovaným výkonom 350 kWp ušetríme celkom až 38 to CO2/rok, čo predstavuje ekvivalent 1 720 vysadených stromov.
Slovenská ľupča
Zdroj: Baumit Slovensko

Vízia Baumit do roku 2030

Víziu Baumitu do roku 2030 chceme napĺňať a realizovať v súlade s našou misiou: „Pomáhame našim partnerom stavať zdravé, energeticky úsporné a pekné domy pre udržateľnú budúcnosť.“

Strategické ciele

Našim strategickým cieľom do roku 2030 je udržanie pozície lídra na trhu suchých omietkových zmesí a tepelnoizolačných systémov. Investujeme do nových technológií s cieľom zvyšovania efektivity a modernizácie výrobného procesu. Dlhodobo investujeme do rozvoja nášho tímu zamestnancov, vďaka čomu máme dlhodobo stabilný a angažovaný tím spolupracovníkov. Dôležitou oblasťou našej vízie je aj téma udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti.

V rámci skupiny Baumit plánujeme rozšíriť portfólio produktov ALL In v samorozpustných obaloch, čo je výrazným príspevkom k ekológii a ochrane životného prostredia. Ďalšou dôležitou témou budúcnosti je oblasť logistiky a strojového spracovania, kde chceme implementovať najmä novú technológiu Speed ETICS (strojové spracovanie stierok), vďaka ktorej môžeme skrátiť čas spracovania tepelnoizolačných systémov až o 50%. Ďalším dôležitým benefitom je výrazná humanizácia ľudskej práce, čo je jedným z dlhodobých cieľov skupiny Baumit už od počiatku pôsobenia na trhu.

Autor článku + Foto: Baumit Slovensko

Diskusie na tému článku