Zmluva na kupu vonkajsieho parkovacieho miesta

4. jan 201600

Dobry den,
Mate niekto zmluvu na kupu vonkajsieho parkovacieho miesta?

/Ak nie/
Vztahuje sa na vonkajsie parkovacie miesto rovnaky zakon ako na byt?
"uzatvorená podľa § 5 a nasl. zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov"

Predmet predaja je "PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape" alebo parkovacie miesto?

Do s tarchami?

Por.č.:
Právo užívania prípojky, vstupu osôb, vrátane tretích osôb a vjazdu technickými a dopravnými prostried. na
zaťažený pozemok parc.č.xxxxx/83,91 za účelom prevádzkovania údržby a opráv prípojky a prechodu a
prejazdu cez pozemok parc.č.xxxxx/83 pre každého vlastníka parc.č.xxxxx/652 podľa V-xxxxx/06 zo dňa
29.9.xxxx -VZ xxxx/06,GP č.320/2008 (súhlas banky)-Vz xxxx/08
Právo vstupu osôb, vrátane tretích osôb, ďalej prechodu, vjazdu a vstupu dopravnými prostriedkami cez
zaťažované nehnuteľnosti pozemky p.č. xxxxx/662 a p.č. xxxxx/683 v prospech vlastníkov pozemkov p.č.
xxxxx/652 podľa V-xxxx/08 zo dňa 04.09.xxxx
ČASŤ C: ŤARCHY
xxxxx/652
Parcelné číslo
11
Výmera v m2
Zastavané plochy a
nádvoria
Druh pozemku
22
Spôsob využ. p.
1
Umiest. pozemku Právny vzťah
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parkovacie státie č.02
Zmena adresy trvalého

  Pridaj príspevok

   Nenašli ste čo ste hľadali?

   hľadať len v názvoch tém
   Odporúčaní dodávatelia
   Katarína Turiničová
   kturinicova@bsg.sk
   0905 606 665
   reg. č. NBS 224049
   Oblasť, kde sa pohybujem najčastejšie: Piešťany, Trnava, Senica, Galanta, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Nitra,...
   Články od našich partnerov
   Produkty pre fasády JUBIZOL – riešenia s odporúčaním.
   Kúpeľňu „zaveste na stenu“ a starosti s údržbou na klinec
   Odstrihnite sa od zateplenia
   Archív článkov od partnerov