Obecna cesta

30. jan 2021410
 • @dominikl
  Nech obec zašle list, že už nemieni znášať všetky náklady za údržbu pozemkov, ktoré sú s ním v spoluvlastníctve. Možno ich ma v obci viac. Následne po každom pokoseni poslať faktúru v jeho podiele.

 • @dominikl  podľa zápisu na LV, na pozemku je postavená komunikácia, ktorá pokiaľ je miestnou komunikáciou, podľa cestného zákona (CZ) je vo vlastníctve obce. Obec ako vlastník MK podľa CZ na pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve obce z dôvodu, že dosiaľ nedošlo k ich majetkovoprávnemu vysporiadaniu a nachádzajú sa pod miestnymi komunikáciami, možno vo verejnom záujme vyvlastniť. Na vyvlastňovacie konanie je príslušný stavebný úrad (obec) a je začaté podaním návrhu vlastníkom kom. (obec) na vyvlastnenie najneskôr do konca r. 2030 tuším.
  Stavba (MK vo vlastníctve obce podľa CZ) nie je súčasťou pozemku. V stavebnom konaní sú podieloví spoluvlastníci pozemku účastníkmi konania, avšak nie je potrebný súhlas vlastníkov pozemku, ale vlastníka kom., t. j. iba Obce.. Prístup k plánovanej stavbe bude po MK a nie po pozemku, na ktorom je MK (podľa právneho stavu - LV).

 • @janetbla  Lenže on píše za mesto. A mesto chce rekonštruovať cestu. A k tomu potrebuje súhlas vlastníkov pozemku pod cestnou komunikáciou. A ten jeden vlastník súhlas nemusí dať. Takže mesto nemôže cestu rekonštruovať.

  Je to podobný, ako náš prípad, ak si čítala diskusiu. Tam tiež mesto chce rekonštruovať cestu a potrebuje ten náš kus pozemku. ČAsť pozemku patrí mestu, tam problém nie je. Je ešte jeden kus cesty, ktorý tiež patrí vlastníkom jednej bytovky. S nimi sa mesto dohodlo na dlhodobom prenájme pozemku, aby tam mohli opraviť cestu. Ale bez toho, aby odkúpili ten náš kúsok (alebo v prípade dominikl ten podiel jedného spoluvlastníka) nemôžu začať s opravou.

 • Sponzor fóra
 • @dominikl  Cena je vždy vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. Nemôžete niekoho donútiť predať za cenu, ktorú si ty stanovíš.

  Jedine, ak by to išlo formou vyvlastnenia v prípade stavby vo verejnom záujme - vtedy môžete vyvlastniť za primeranú cenu (ako definuje zákon). Ale nestanovuje presne, koľko je primeraná cena.

 • @chrobak7   obec som písala vo všeobecnosti (aj mesto je obec) a to je hlúposť, čo píšeš.
  Na LV je zápis - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti.
  Podľa § 3d ods. 3 CZ MK sú vo vlastníctve obce..
  V stavebnom konaní ako som písala, spoluvlastníci pozemku pod kom. sú účastníkmi konania, avšak nie je potrebný ich súhlas k vydaniu stavebného povolenia. Samozrejme ako účastníci konania môžu podať odvolanie, ale SÚ by mal ich prípadne námietky, nesúhlas s opravou MK zamietnuť.

 • @janetbla  Tym mi chceš povedať, že mesto si kľudne môže na našom pozemku (ten zelený pás) postaviť cestu bez nášho súhlasu? Alebo akúkoľvek inú stavbu?

  Načo to potom chce od nás mesto okúpiť?

 • @chrobak7   zelený pás je súčasťou kom.. je zapísaný na LV ako pozemok, na ktorom je postavená kom....? tak mesto chce majetkovoprávne vysporiadať pozemok pod kom. Ak to nebude možné, tak nastupuje inštitut vyvlastnenia.
  pozri § 24e zák. č, 135/1961
  ten termín bol koncom min. roka predĺžený tuším do 31.2.2030.

 • @janetbla  Nie, spôsob využívania pozemku podľa LV je :

  "Pozemok, na ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba slúžiaca lesnému hospodárstvu"

  Mesto tam chce postaviť cestu.

 • @chrobak7  častokrát je aj takýto zápis.. podfarbí ten pozemok, keď klikneš na parc. č. pozemku s kom.? nepoznáme tvoj prípad,, vieš vložiť výrez z kat. mapy?

 • @janetbla  Písal som o ňom na predchádzajúcej strane. Pozemok podfarbí, je presne určený. Prikladám kópiu obrazovky, ako je to na zbgis.

 • @chrobak7  ešte sa opýtam, keď klikneš na kom. C parc. č. (bez založeného LV) podfarbí aj tú E parc. č. podfarbená zelenou?

Pridaj príspevok

  Nenašli ste čo ste hľadali?

  hľadať len v názvoch tém