Menu Forum

Stavebný zákon pre fyzické osoby - odborná rada

11. sep 2015  • 
fotoportrét
fotoportrét
shadow39
2
Registroval sa 17. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 255 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
fotoportrét
fotoportrét
shadow39
2
Registroval sa 17. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 255 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
 Ahojte

Nájde sa tu niekto kto má reálne skúsenosti s pokutou za začatie stavby po podaní žiadosti o stavebné povolenie ? Resp aj pred v prípade fyzických osôb Alebo niekto kto mi vie vysvetliť čo v prípade že začnem výstavbu ako fyzická osoba jednoduchá stavba podľa tohto zákona by mala byť pokuta max 331€

Stavebný zákon ustanovuje skutkové podstaty priestupkov (§ 105) a správnych deliktov (§ 106), ako aj horné hranice rozpätia pre uloženie pokuty za porušenie stavebného zákona. Skutkové podstaty priestupkov resp. správnych deliktov a na ne naviazané horné hranice pokút sú v stavebnom zákone odstupňované podľa závažnosti porušenia stavebného zákona do jednotlivých odsekov – od najmenej závažných v odseku 1, až po najzávažnejšie v odseku 3.

Podľa § 105 ods. 1 stavebného zákona priestupku sa dopustí a pokutou do 331,93 € sa potresce ten, kto

a) uskutočňuje jednoduchú stavbu, drobnú stavbu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním,
b) uskutočňuje terénne úpravy a práce podľa tohto zákona, na ktoré je potrebné povolenie stavebného úradu, bez takéhoto povolenia alebo v rozpore s ním,
c) nezabezpečuje podmienky na vykonávanie štátneho stavebného dohľadu, bráni v jeho výkone, nesplní výzvu orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo neurobí opatrenie nariadené orgánom štátneho stavebného dohľadu,
d) neudržiava stavbu napriek opätovnej výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo rozhodnutiu stavebného úradu,
e) znemožňuje vstup na vlastný pozemok alebo na vlastnú stavbu oprávneným osobám (§ 134) alebo oprávneným zamestnancom orgánov štátnej správy, ktorí plnia úlohy vyplývajúce z tohto zákona a týkajúce sa tohto pozemku
alebo stavby,
f) vykonáva vedenie uskutočňovania stavby a napriek výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu neplní svoje povinnosti,
g) uskutočňuje alebo užíva informačné, reklamné alebo propagačné zariadenia bez povolenia alebo v rozpore s ním.

Podľa ods. 2 priestupku sa dopustí a pokutou do 829,84 € sa potresce ten, kto

a) ako stavebník mení stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním,
b) užíva stavbu v rozpore s kolaudačným rozhodnutím, prípadne stavebným povolením alebo ako vlastník stavby či iný oprávnený na jej užívanie umožní inej osobe užívanie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním,
c) odstráni stavbu bez povolenia príslušného orgánu,
d) napriek výzve stavebného úradu predlžuje bez vážneho dôvodu dokončenie stavby nad lehotu určenú v stavebnom povolení,
e) nepredloží v určenej lehote dokumentáciu potrebnú na nevyhnutné úpravy alebo nevykoná nariadené nevyhnutné úpravy (§ 87).

Podľa ods. 3 priestupku sa dopustí a pokutou do 33 193,91 € sa potresce ten, kto

a) vykonáva činnosti, na ktoré je potrebné územné rozhodnutie bez takého rozhodnutia alebo v rozpore s ním,
b) ako stavebník uskutočňuje novú stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním,
c) užíva stavbu bez kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ je také rozhodnutie potrebné,
d) napriek opätovnej výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo rozhodnutiu stavebného úradu neudržiava stavbu
do tej miery, že jej stav ohrozuje životy alebo zdravie osôb,
e) v určenej lehote nevykoná rozhodnutie príslušného stavebného úradu o odstránení stavby.

Podľa ods. 4 priestupku sa dopustí a pokutou do 165 969,59 € sa potresce ten, kto bez stavebného povolenia uskutočňuje stavbu v chránenom území alebo v ochrannom pásme či na pozemku, ktorý nie je určený na zastavanie, najmä
na poľnohospodárskom alebo lesnom pozemku.

Priestupky prejednáva stavebný úrad alebo inšpekcia.

Podľa § 106 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 13 277,56 € právnickej osobe
alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá

a) uskutočňuje jednoduchú stavbu, drobnú stavbu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním,
b) uskutočňuje terénne úpravy a práce podľa tohto zákona, na ktoré je potrebné povolenie stavebného úradu, bez takéhoto povolenia alebo v rozpore s ním,
c) nezabezpečuje podmienky vykonávania štátneho stavebného dohľadu, bráni v jeho výkone, nesplní výzvu orgánu štátneho stavebného dohľadu [§ 102 ods. 2] alebo neurobí opatrenie nariadené orgánom štátneho stavebného dohľadu,
d) neudržiava stavbu napriek opätovnej výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo rozhodnutiu stavebného úradu,
e) uskutočňuje alebo užíva informačné, reklamné alebo propagačné zariadenia bez predpísaného povolenia alebo v rozpore s ním.

Podľa ods. 2 stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 66 387,83 € právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá

a) použila na zhotovenie stavby stavebný výrobok, ktorý nie je vhodný (§ 43f),
b) mení stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním,
c) odstráni stavbu bez povolenia príslušného orgánu,
d) neodstráni dočasné zariadenie staveniska po skončení výstavby,
e) uskutočňuje pre iného stavbu mimo rozsahu predmetu svojej činnosti,
f) nepredloží v určenej lehote dokumentáciu potrebnú na nevyhnutné úpravy alebo nevykoná nariadené nevyhnutné úpravy
(§ 87),
g) zhoršuje životné prostredie tým, že predlžuje lehotu výstavby v rozpore so stavebným povolením.

Podľa ods. 3 stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 165 969,59 € právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá

a) vykonáva činnosti, na ktoré je potrebné územné rozhodnutie bez takéhoto rozhodnutia alebo v rozpore s ním,
b) uskutočňuje stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním,
c) neudržiava stavbu do tej miery, že sú tým ohrozené životy alebo zdravie osôb,
d) užíva stavbu bez kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním, alebo ako vlastník stavby či iný oprávnený
na jej užívanie umožní inej osobe užívanie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním,
e) bez vážneho dôvodu nevykonala neodkladné zabezpečovacie práce nariadené stavebným úradom,
f) v určenej lehote nevykoná rozhodnutie príslušného stavebného úradu o odstránení stavby.

Ustanovenia odseku 1 písmen a), b) a c), odseku 2 písmen a) a b) a odseku 3 písmen a) a b) platia rovnako na právnickú osobu alebo fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie, ktorá uskutočňuje stavbu ako zhotoviteľ.
11. sep 2015 o 14:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 Pridaj príspevok
fotoportrét
fotoportrét
chrobak7 (49 r.)
20
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3452 príspevkov a 2 albumy. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    Stupava, okres Malacky
fotoportrét
fotoportrét
chrobak7 (49 r.)
20
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3452 príspevkov a 2 albumy. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    Stupava, okres Malacky
 @shadow39 Pokuta nie je poplatok umožňujúci začať stavbu bez stavebného povolenia.

Chceš začať stavať a potrebuješ vedieť, akú pokutu dostaneš?
11. sep 2015 o 14:47  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
shadow39
2
Registroval sa 17. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 255 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
fotoportrét
fotoportrét
shadow39
2
Registroval sa 17. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 255 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
 Nie chcem podať žiadosť o stavebné povolenie počkať 10 dní na vyjadrenie zúčastnených a stavať...
11. sep 2015 o 21:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9902 príspevkov. Má 39 priateľov.
fotoportrét
fotoportrét
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9902 príspevkov. Má 39 priateľov.
 Nejde len o pokutu, ale aj ti stavbu zastavia. Jeden sused staval oporny mut bez povolenia zastavili mu celu stabu na polroka, druhy plot bez ohlasky pokuta 200e.
11. sep 2015 o 21:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to