Zatepľovať, alebo nezatepľovať Ytong?

20. dec 2015

Zatepľovanie je u nás najpopulárnejšia cesta k zníženiu energetickej náročnosti a všeobecné pravidlá je možné určiť ťažko. Rozhodujúci je vždy konkrétny projekt, východisková situácia a celý rad ďalších okolností. Dôležitú úlohu hrá skutočnosť, či sa jedná o samostatne stojaci dom, bytový dom, dvojdom, novostavbu či rekonštrukciu. V prvej fáze plánovania je potrebné brať do úvahy zvyšujúce sa požiadavky a hlavne odporúčania noriem na energetickú náročnosť budov. Mali by ste myslieť na to, že bežný rodinný dom bude bezo zmien slúžiť minimálne 50 rokov. Preto je dobré tento krok konzultovať s projektantmi, výrobca Ytongu napríklad túto službu poskytuje bezplatne. Je možné získať výpočet a odporúčania stavebného materiálu, ktorý je pre konkrétny projekt optimálny.

U nadstavieb, prestavieb a rekonštrukcií je to zložitejšie. Zatepľovanie je u rady objektov nutné a žiaduce, je ale potrebné zvoliť také postupy, ktoré eliminujú riziko chýb. Tie môžu nastať napríklad napojením dvoch rôznorodých materiálov, nevhodne navrhnutou skladbou s ohľadom na polohu rosného bodu a podobne. Väčšina zatepľovacích materiálov nemá dlhodobé garancie zachovania potrebných tepelnoizolačných vlastností, umožňujú vznik plesní, nemajú mechanickú a chemickú odolnosť.

Ide to aj bez zateplenia
Jednovrstvové murovanie s radom tepelnoizolačných tvárnic Ytong umožňuje dosiahnuť hodnoty pre nízkoenergetické budovy a dokonca budovy v pasívnom štandarde bez dodatočného zateplenia. Odpadá riziko kontaktu dvoch rôznorodých materiálov, výstavba je veľmi rýchla, ušetrí sa aj čas, náklady na ďalší materiál a prácu, dopravu a mnoho ďalšieho. Navyše masívny múr poskytuje rad ďalších výhod. Zaistí tepelný komfort aj v lete, priestor sa vďaka nemu neprehrieva, materiál teplo akumuluje a drží príjemnú konštantnú vnútornú teplotu. Bonusom je oveľa lepšia protihluková ochrana.

Príklady jednovrstvového obvodového muriva Ytong
Príklady konštrukcií pre rodinné domy, ktoré spĺňajú súčasné normy, ktorých hodnota je 0,30 W / m2.K. Dosahujú hodnôt dokonca výrazne nižších, ako je odporúčaná hodnota normy pre prestup tepla vo výške 0,25 W / m2.K.

Murivo Thetta ¬ + 375 mm U = 0,213 W / m2.K
Murivo Lambda + 450 mm U = 0,189 W / m2.K

Príklad konštrukcie pre rodinné domy, zodpovedajúce odporúčaniam normy pre pasívne domy (domy s veľmi nízkou spotrebou energie) so súčiniteľom prestupu tepla nižším ako 0,18 - 0,12 W / m2.K

Murivo Thetta 500+ mm U = 0,162 W / m2.K

S možnosťou dotácie
Prínos pre životné prostredie a ekológiu pri prevádzke týchto budov zohľadňuje vo svojich iniciatívach Ministerstvo životného prostredia a bude až do roku 2020 pre tieto projekty poskytovať dotácie v programe Zelená úsporám. Presnú výšku dotácie vyhlasuje Fond životného prostredia pre daný kalendárny rok vždy na jar. Všeobecne možno povedať, že výška dotácie pre rodinné domy v pasívnom štandarde vyrovnáva všetky dodatočné náklady, ktoré tento náročný druh výstavby prináša.

 

Dom v nízkoenergetickom štandarde bez zateplenia.